Open Access Policy

Terbitan Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara merupakan terbitan berkala menggunakan CC BY: SA